Borelioza – kampania przeciwko chorobom odkleszczowym